Skip to main content

Privacy Policy

PREAMBULE

Dit vertrouwelijkheidsbeleid is van toepassing met ingang van 25 mei 2018 in overeenstemming met de Wet van 6 januari 1978 inzake gegevensbescherming, zoals gewijzigd, en Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("RGPD"). Zij is van toepassing op alle persoonsgegevens (alle informatie met betrekking tot geïdentificeerde natuurlijke personen of personen die met hen verbonden kunnen zijn) die door Artea in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt.

De termen "Kombo", "wij" of "onze" in deze tekst verwijzen naar de vereenvoudigde naamloze vennootschap Artea. Deze laatste bewerkt de sites die toegankelijk zijn onder de domeinen en subdomeinen van kombo.co. Het is gevestigd in de Anselmestraat 5 rue Pleyel, 93200 Saint-Denis en is ingeschreven in het Handels- en Bedrijfsregister van Bobigny onder nummer 820 902 377.
De termen "u" of "uw.uw" verwijzen naar bezoekers of gebruikers van onze websites.

Sommige hypertekstlinks op onze websites verwijzen u door naar websites die niet van Artea zijn, dit zijn die van onze partners. Zij hebben hun eigen privacy- of gegevensbeschermingsbeleid, dat kan verschillen van het onze, dus het is uw verantwoordelijkheid om deze te lezen.

I.SOORT VERZAMELDE GEGEVENS EN DOEL VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Kombo zorgt ervoor dat zij alleen gegevens verzamelt die strikt noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de site en het verbeteren van de dienstverlening.

 • Bepaalde informatie met betrekking tot onze zakenrelatie wordt gevraagd (naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum en reisroute: steden van vertrek en aankomst, data, dienstregeling, bedrijf), omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, in dit geval de levering van bus- en/of treintickets. Zij worden doorgegeven aan de uitvoerende bus- en treinmaatschappijen en mogen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van hun contractuele verplichtingen.

  • Achternaam, voornaam: Bus- en treintickets zijn nominatief, we hebben deze informatie nodig om onze contractuele verplichtingen na te komen.

  • Geboortedatum: Sommige maatschappijen bieden leeftijdsgebonden tarieven aan, dus we hebben deze informatie nodig om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

  • E-mailadres: Uw e-mailadres is vereist als u een reservering maakt om u de tickets (die nodig zijn om de bus of trein in te gaan) en het betalingsoverzicht toe te sturen.
   Wanneer u het contactformulier invult, is het e-mailadres nodig om op uw verzoek te kunnen reageren.

  • Informatie over uw reisroute (plaats van vertrek en aankomst, data, dienstregeling, bedrijf): deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het contract. Als de reservering is gemaakt, worden ze doorgegeven aan onze partner-bus- of treinmaatschappijen en kunnen ze alleen worden gebruikt om hun missie te vervullen. Als de bestelling niet is afgerond, worden ze niet aan derden doorgegeven.

  • Informatie over andere passagiers: Wanneer u tickets boekt voor iemand anders dan uzelf, zorg er dan voor dat u de toestemming heeft van deze derde persoon, of die van hun ouders als ze minderjarig zijn.

  • Met name voor sommige internationale reizen hebben onze partnerbedrijven ID-kaart- en paspoortnummers nodig. Deze informatie wordt niet door ons opgeslagen, maar alleen veilig doorgegeven in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

  • In het geval van autoverhuur hebben de dienstverleners met wie wij samenwerken een kopie van het rijbewijs nodig. Wij slaan deze informatie ook niet op, maar worden deze gewoon veilig aan derden doorgegeven.

 • Uw bankgegevens worden door Kombo alleen geregistreerd als u een klantenrekening aanmaakt, met als doel u tijd te besparen en uw gebruikerservaring te verbeteren. Indien nodig registreert Kombo ze niet, ze worden rechtstreeks doorgestuurd naar de betalingsdienstaanbieders Stripe en Paypal. Wij geven uw IP-adres alleen door om fraudegevallen op te sporen, dus het is in ons rechtmatig belang.
  Houdbaarheid: 12 maanden.

 • De gegevens die u ons vrijwillig verstrekt en de aankoopgeschiedenis worden ook gebruikt voor marktonderzoek. Ze worden op een geaggregeerde en anonieme manier verwerkt om ons te helpen onze interface te verbeteren en een aanbod te bieden dat beter is afgestemd op uw behoeften. Bij het invoeren van gegevens kunt u al dan niet het vakje aanvinken dat ons in staat stelt deze gegevens te verwerken voor statistische en reclamedoeleinden. Wij registreren uw zoekgeschiedenis echter niet als u geen persoonlijke gegevens heeft ingevoerd.
  Houdbaarheid: 3 jaar.

Google Gebruikersgegevens

Kombo heeft alleen toegang tot uw Google-gebruikersgegevens als u ervoor kiest om u met uw Google-account aan te melden voor een klantenaccount.
Verwijzend naar de bovenstaande definities, zal Kombo alleen toegang hebben tot uw achternaam, voornaam en Google e-mailadres. Indien beschikbaar op uw Google-account, zullen we ook vragen om uw geslacht en geboortedatum om uw Kombo-profiel te creëren.
Nadat uw Kombo account is aangemaakt of gekoppeld, zullen wij geen verdere informatie van uw Google account vragen. Uw e-mail wordt echter wel gebruikt om in te loggen en te verifiëren.

II.VEILIGHEID VAN GEGEVENSVEILIGHEID

Wij zijn bezorgd over de bescherming van uw privacy en doen er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie goed beschermd is. Alle persoonlijke gegevens worden veilig verzonden en opgeslagen, we gebruiken het SSL 3.0-coderingsprotocol dat zijn doeltreffendheid heeft bewezen. Bovendien hebben alleen het management en medewerkers die specifieke werkzaamheden uitvoeren, toegang tot het systeem voor een beperkte periode.

III. UW RECHTEN

In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet "betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens" nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, vindt u hier een overzicht van uw rechten en de stappen die u kunt ondernemen om deze rechten te handhaven.
U heeft het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en het recht op overdraagbaarheid en verzet. Wenn Sie möchten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder schreiben Sie an die Post unter der folgenden Adresse: ARTEA, 12 rue Anselme 12, 93400 Saint Ouen, Frankrijk. Voeg in dat geval een kopie van uw ondertekende identiteitsbewijs bij. Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk beantwoorden.

IV. COOKIES

Cookies zijn kleine computerbestanden, tracers, die u in staat stellen om informatie over uw gebruik van een site op te slaan in de browser zodra u de site bezoekt.
Wij verkrijgen uw voorafgaande toestemming via de banner bovenaan de homepage wanneer u onze site voor het eerst bezoekt. Door op "OK" te drukken, geeft u ons uw toestemming voor een periode van 13 maanden, na deze periode wordt u opnieuw gevraagd. U kunt uw voorkeuren ook wijzigen door op de speciale pagina te klikken.
Als u bestaande cookies wilt uitschakelen, is deze optie beschikbaar in uw browserinstellingen (in de menu's "Voorkeuren", "Instellingen" of "Extra", afhankelijk van de browser). Sommige functies van onze site vereisen echter cookies, dus we raden u aan om de functie ingeschakeld te laten.

Daarnaast gebruiken we anonieme cookies voor publieksmeting van derden voor statistische doeleinden om ons aanbod beter af te stemmen op de behoeften van onze gebruikers en om ons aanbod dienovereenkomstig aan te passen. We doen slechts af en toe een retargeting. Hieronder vindt u de informatie over de tools die we gebruiken:

 • Google Analytics
  Informatie over de gerichte advertenties van Google is als volgt hier beschikbaar. Om te voorkomen dat Google de door cookies verzamelde gegevens, inclusief het IP-adres, verwerkt, kunt u eenvoudigweg de beschikbare plug-in downloaden. hier beschikbaar.

 • Google Adwords
  Informatie over de gerichte advertenties van Google is als volgt hier beschikbaar. Om zich te verzetten tegen het creëren van gebruikersprofielen voor gerichte reclame, is het hier.

 • Facebook Ads
  Informatie over het privacybeleid van Facebook is als volgt hier beschikbaar. Om een gepersonaliseerd publiek te deactiveren, is het hier.

 • Hotjar
  De informatie met betrekking tot het privacybeleid van Hotjar is als volgt hier beschikbaar. Om zich te verzetten tegen het gebruik van gegevens door de software, is het hier.

 • Crisp
  De informatie met betrekking tot het privacybeleid van Crisp is als volgt hier beschikbaar. Om het gebruik van gegevens door de chat tegen te gaan, wordt het volgende gedaan hier.

 • Mixpanel
  De informatie met betrekking tot het privacybeleid van Mixpanel is als volgt hier beschikbaar. Om zich te verzetten tegen het gebruik van de gegevens, is het hier.