Skip to main content
tickets
Langue
Langue
Français
Italiano
Español
English
Deutsch
Nederlands
Português
HELP

Algemene verkoopsvoorwaarden (AV)

De website www.kombo.co (hierna "de Kombo Site" genoemd), wordt gepubliceerd door ARTEA, een SAS met een kapitaal van 14.100 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op 12 rue Anselme, 93400 St Ouen, Frankrijk, geïdentificeerd in het handelsregister van Parijs onder het SIREN-nummer: 820 902 377, intracommunautair BTW-nummer FR 42 82 0902377 (hierna "de Vennootschap" genoemd). Directeur van de publicatie: de heer Clément Hugon.
Op alle bestellingen die op de Site Kombo worden geplaatst zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om op elk moment de huidige versie van de algemene verkoopsvoorwaarden aan te passen of te wijzigen, waarbij de versie van de algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing is op elke transactie de versie is die op het moment van de betaling online op de Site Kombo verschijnt. De site Kombo is in het Frans.

1. Reizen per trein of touringcar

De te koop aangeboden Trein- of Coach Journeys zijn tickets voor Trein- of Coach Journeys, ook wel "bus" genoemd, van verschillende Trein- of Busoperators. De Vennootschap besteedt de grootste zorg aan de presentatie en de beschrijving van de resultaten om de informatie van de Klant zo goed mogelijk te voldoen. De routes en prijzen die worden aangegeven in het resultaat van een door de klant uitgevoerde zoekopdracht zijn de beste resultaten die beschikbaar zijn voor de Site Kombo op het moment van de zoekopdracht. Deze resultaten zijn het resultaat van het werk van de Kombo Site en kunnen zijn geleverd door Trein- of Busoperators, of door internet zoekopdrachten die handmatig of automatisch zijn uitgevoerd. Door de manier waarop de tariefprocessen van de Trein- of Busoperators werken, kunnen de prijzen op elk moment veranderen en in het bijzonder tussen de presentatie aan de Klant en de uiteindelijke selectie. Afhankelijk van de trein- of busexploitant vindt de uiteindelijke selectie niet tegelijkertijd plaats in de verkooptunnel.
Het bedrijf brengt alle Trein- of busreizen op de markt die beschikbaar zijn bij de genoemde Trein- of Busoperators. Daarom kan het bedrijf niet garanderen dat alle Trein- of Busoperators Trein- of Busroutes beschikbaar zijn op de Kombo Site.

Sommige trein- of busreizen vereisen een tussenstop, en omvatten dus meerdere tussenreizen: van het vertrekpunt naar de tussenstop, dan van de tussenstop naar het aankomstpunt. In dit geval stelt de Kombo Site aan de Klant afzonderlijke Coach (bus)reizen voor, die ofwel door dezelfde Operator ofwel door verschillende Operatoren kunnen worden uitgevoerd. Op deze reizen koopt de Klant onafhankelijke Tickets. De Kombo Site kan de verbinding niet garanderen tijdens de tussenstop. De Vennootschap zal haar uiterste best doen om routes met voldoende connectietijd aan te bieden. De Klant zal er ook voor zorgen dat hij/zij een busreis kiest waarvan de vertraging een aansluiting mogelijk maakt, zelfs als de eerste tussenliggende reis vertraging oploopt. De Vennootschap is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een gemiste aansluiting, in het bijzonder wanneer de eerste tussenliggende reis vertraging oploopt.

Voor sommige trein- of busreizen is een identiteitsbewijs nodig, vooral voor het buitenland. De Klant is verantwoordelijk voor het controleren van welk ID nodig is voor de busreis in het (de) land(en) van doorkruising, voor het controleren van de geldigheid van dit ID, en voor het hebben van dit ID op hem/haar tijdens de busreis. Mede gezien de huidige gezondheidssituatie moet de klant zich ervan vergewissen dat hij zich houdt aan de regels van de vervoersmaatschappij en van de landen waarin hij reist, met name bij grensoverschrijdingen.

2. De klant

Opdrachtgever verklaart een natuurlijk persoon te zijn (eventueel handelend namens een rechtspersoon), meerderjarig te zijn (minimaal 18 jaar), de rechtsbevoegdheid te hebben om dit Contract aan te gaan, en deze Site te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze GCS, die hij volledig begrijpt, om een bestelling te kunnen plaatsen op de Site Kombo. Bij de registratie van de persoonsgegevens van de Klant op het moment van de registratie moet de Klant toezien op de juistheid en volledigheid van de verplichte gegevens die hij verstrekt. In het mogelijke geval van authenticatie die aan externe dienstverleners (Facebook, Google of andere) wordt gedelegeerd, moet hij er na de automatische aanmaak van het account voor zorgen dat de gegevens accuraat zijn.

De Koper verklaart hierbij dat hij/zij de wettelijke leeftijd (minstens 18 jaar) heeft en dat hij/zij de wettelijke bevoegdheid heeft om dit Contract aan te gaan en deze Site te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze AV, die hij/zij volledig begrijpt en accepteert. De Koper gaat ermee akkoord de volledige financiële verantwoordelijkheid voor elk gebruik van deze Site aan de Tussenpersoon op zich te nemen.
Het is niet noodzakelijk voor de Klant om een Persoonlijk Account aan te maken om op de Kombo Site te kunnen kopen.
De Klant verbindt zich ertoe de algemene bepalingen van de Trein- of Busoperators van de Trein- of Busritten die hij op de Kombo Site heeft aangekocht, na te leven. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een account op te schorten of een gebruiker te blokkeren als de gebruiker misbruik maakt van de diensten van de Kombo Site.
In het bijzonder kan elk geautomatiseerd gebruik (scripts, robots ...) van de Site Kombo leiden tot opschorting van de account of blokkering van de gebruiker. Evenzo kan misbruik van een sponsorsysteem leiden tot het vervallen van de voordelen van deze sponsoring.

3. Passagiers

In de verkoopdialoog heeft de Klant een set Passagiers voor wie hij trein- of busreizen kan kopen. De Klant mag maximaal 9 Passagiers toevoegen aan een Reis. Voor elke Passagier is de Klant verantwoordelijk voor de respectievelijke persoonlijke gegevens die hij/zij verstrekt. Deze gegevens zijn nodig voor de editie van de trein- of busreizen door de Operators. In het geval van een fout in deze persoonsgegevens kan de Vennootschap niet verantwoordelijk worden gesteld voor de publicatie van een bus- of treinreis die niet de juiste informatie bevat.

4. Zoeken naar trein- of buskaartjes

De Klant voert een Train of Coach (bus) Trip Search uit voor een set Passagiers die hij definieert en selecteert. De Vennootschap toont dan de voorgestelde Trein- of Coach(bus)reizen die overeenkomen met de zoekopdracht, evenals de eventuele annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden voor elk van de Trein- of Coach(bus)reizen.
Indien de Klant de parameters van de zoekopdracht wijzigt, zoals het aantal Passagiers, data en bestemmingen van de Bus- of Treinreizen, moet de Klant een nieuwe zoekopdracht uitvoeren zodat de resultaten rekening houden met deze wijzigingen.
Wanneer de Klant een Bus- of Treinreis heeft gekozen, kan hij overgaan tot betaling. De Kombo Site behoudt zich het recht voor om in de toekomst functionaliteiten toe te voegen, bijvoorbeeld om meer Routes te kunnen boeken.

5. Prijzen

Door de aard van de reisproducten is het mogelijk dat de prijs verandert tussen de datum van de boeking en de datum van de daadwerkelijke betaling. De klant zal dus de prijs moeten betalen die van kracht is op het moment van betaling.

6. Betaling van trein- of buskaartjes

De Klant kan de door hem geselecteerde trein- of busritten betalen via de interface van de Kombo Site. De geaccepteerde betaalmiddelen zijn de verschillende soorten Credit Card: Carte Bleue, Visa, Mastercard, Paypal.

Alvorens te kunnen betalen, moet de Klant de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en alle algemene bepalingen van de verschillende Trein- of Busoperatoren die aanwezig zijn onder de geselecteerde trein- of buskaartjes valideren. Deze bepalingen kunnen ook rechtstreeks worden geraadpleegd op de websites van de trein- of busexploitanten. Om de betaling van zijn trein- of busritten af te ronden, moet de Klant het bedrag van de transactie controleren alvorens deze te valideren door op de knop "Betalen" te klikken.

Opgemerkt dient te worden dat de prijs van de buskaartjes zowel door de busmaatschappij als door de Kombo Site kan worden afgehaald. De gehele verkooptransactie en de betaling zijn beveiligd met het TLS 1.0 protocol (SSL).

7. Uitgifte van het buskaartje

Na betaling worden de tickets voor de door de klant bestelde trein- of busreizen uitgegeven. De Onderneming heeft contact met de Operator(s) om de gegevens te recupereren die de Klant in staat stellen om zijn tickets terug te halen. De Kombo Website kan deze verwerking bij de Trein- of Busoperators op verschillende manieren uitvoeren, zoals een reservering via een API, een handmatige reservering, of elk ander middel dat het mogelijk maakt om de tickets van de Busreizen namens de Klant te boeken. De Opdrachtgever delegeert daarom de taak van het boeken van het buskaartje aan Kombo Company, die al dan niet een commissie op het aldus gekochte kaartje ontvangt. Het Bedrijf is verantwoordelijk voor het op tijd uitgeven van de Bus- of Treinkaartjes aan de Klant, meestal in PDF-formaat. Desondanks kan het Bedrijf niet garanderen dat de Klant zijn Tickets heeft ontvangen. In dit geval dient de Klant contact op te nemen met de Site om te melden dat hij zijn Tickets niet heeft ontvangen. Tot slot is het bedrijf NIET verantwoordelijk voor het vervoer, aangezien de vervoersdienst wordt verzorgd door de Trein- of Busoperator. Indien de bus- of treindienst niet aan de verwachtingen van de Klant heeft voldaan, kan de Klant rechtstreeks contact opnemen met de Operator.

De Kombo Site behoudt zich het recht voor om de reservering te annuleren als er goede redenen zijn om aan te nemen dat deze frauduleus is.

Buskaartjes zijn gedematerialiseerd. Het Bedrijf stuurt daarom de tickets in PDF-formaat per e-mail naar de Klant na betaling. De Klant verbindt zich ertoe contact op te nemen met de Maatschappij indien hij één uur na betaling nog steeds geen trein- of busritten heeft ontvangen.

Na ontvangst van de tickets kan de Klant zijn tickets op papier afdrukken. De Klant verbindt zich ertoe de tickets te tonen bij de toegang tot de bus (touringcar) :

• Hetzij in gedrukte vorm,

• Hetzij in digitale vorm, op het scherm van een apparaat waarmee het bankbiljet in PDF-formaat kan worden weergegeven. In dit geval moedigt het Bedrijf de Klant sterk aan om het apparaat dat gebruikt wordt om het ticket te presenteren, op de juiste manier op te laden.

Het Bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet tonen van het Ticket door de Klant.

8. Herroepingsrecht

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de door de Vennootschap verkochte trein- of busritten niet onderworpen zijn aan de toepassing van een herroepingsrecht. Bijgevolg zijn de door de Maatschappij verkochte Trein- of busritten uitsluitend onderworpen aan de Annulerings- en Vergoedingsvoorwaarden die door de verschillende Trein- of Busoperatoren voor elk tarief worden bepaald.

9. Wijziging en annulering van tickets

La Modification ou l’Annulation des billets de bus peut être disponible pour certains Trajets en bus, en fonction des tarifs. Dans le cas où la Modification ou l’Annulation des billets de bus sont possibles, elles peuvent entraîner des frais.

In ieder geval zal de Maatschappij de mogelijkheden die de Trein- of Busoperators bieden, volgens het tarief van elke Bus- of Treinreis, presenteren voor het wijzigen en annuleren van tickets.

10. Persoonlijke gegevens

Het Bedrijf verzamelt Persoonsgegevens voor elke Passagier. Deze Persoonsgegevens kunnen bestaan uit naam, voornaam, geboortedatum, e-mail, gezochte of gemaakte eerdere reizen. E-mailadressen die door de klant in het kader van een sponsoringprogramma zijn opgegeven, kunnen ook worden opgenomen. De Klant heeft recht op toegang tot zijn Persoonlijke Gegevens (wet nr. 78-17 van 6 januari 1978) door contact op te nemen met de Vennootschap via e-mail. Dit verzoek moet vergezeld gaan van een identiteitsbewijs met geboortedata en -plaatsen.

Klik hier om uw cookie-voorkeuren te wijzigen.

De Persoonsgegevens die door Trein- of Busoperators worden vereist voor de reservering van een Bus- of Treinreis worden aan hen doorgegeven.

11. Gebruik van de service

De Klant is gemachtigd de Kombo Site alleen te gebruiken via de voorgestelde grafische interface. Schrapen of rechtstreeks verbinden via een API die door het Bedrijf kan worden ontwikkeld, is ten strengste verboden, tenzij dit gepaard gaat met schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

12. Toepasselijk recht

Deze AV zijn onderworpen aan het Franse recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering ervan valt onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Update

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn op 7 januari 2020 geactualiseerd.