Skip to main content

WETTELIJKE INFORMATIE

I. Identificatie

De sites beschikbaar www.kombo.co/fr adressen https://www.kombo.co/en, https://www.kombo.co/es en https://www.kombo.co/it (de "Site") zijn gepubliceerd door het bedrijf ARTEA, vereenvoudigde vennootschap met een kapitaal van 16,392.14 euro met het handelsregister van Bobigny register ingeschreven onder nummer 820 902 377. de statutaire zetel is gevestigd op 5 rue Pleyel 93200 Saint-Denis.

  • ARTEA SAS is ingeschreven in het register van touroperators en blijft onder het nummer IM093190004

  • De financiële garantie wordt verstrekt door: APST, 15 Avenue Carnot, 75017 Parijs, FRANKRIJK

  • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt onderschreven door: HISCOX SA 38 WEG VAN DE OPERA, 75002 Parijs, FRANKRIJK

  • Individuele fiscaal identificatienummer: FR 42 82 0902377

  • De directeur van de site is de heer Clément Hugon.

  • Site hosting wordt verzorgd door Linode samenleving.

  • Adres: 329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A - Galloway, NJ, 08205

  • Telefoon: 609-593-7103

De toegang tot de website en het gebruik van content binnen de vermeldingen van gebruik hieronder beschreven. Door de toegang tot en het surfen op de site vormt de bezoeker een onvoorwaardelijke aanvaarding van de volgende voorwaarden:

II COPYRIGHT en Patenten

2.1 eigendom

ARTEA eigenaar van de domeinnaam.

De elementen die deel uitmaken van de site zijn intellectuele werken beschermd door de L.111-1 en volgende van het Wetboek van intellectuele eigendom. Deze omvatten de boom, de afbeeldingen, tekst, foto's, illustraties, schema's, foto's, logo's, afbeeldingen, databases en specifieke software. Al deze elementen zijn het exclusieve eigendom van ARTEA of derden toestemming ARTEA aan het origineel of door het effect van een vergunning of toestemming te exploiteren.

De Site als geheel, en de elementen die er deel van uitmaken (in het bijzonder, teksten, structuur, software, animaties, foto's, illustraties, tekeningen, afbeeldingen, logo's, enz.) Worden creatieve werken beschermd door de artikelen L ,111-1 en naar aanleiding van de Code van intellectueel eigendom. De Site evenals zijn elementen zijn de exclusieve eigendom van ARTEA of derden toestemming ARTEA exploiteren, het exclusieve recht om de intellectuele eigendomsrechten en de persoonlijke rechten daarop, met inbegrip van merken, modellen, auteursrechten gebruiken auteur en beeldrechten, oorspronkelijk of door het effect van een vergunning of toestemming.

2.2 sancties

De reproductie, verspreiding en toepassing van alle of een deel van de elementen van de Site, voor andere doeleinden dan voor persoonlijk en privégebruik voor niet-commerciële doeleinden van het internet doel is ten strengste verboden. Overtreding van deze bepalingen onderwerpt de auteur met de sancties die door de wet onder de onrechtmatige inbreuk.

2.3 hyperlinks

Alle sites met een link naar de site leider of een van de onderdelen zijn niet onder de controle van ARTEA en wijst daarom alle aansprakelijkheid (inclusief editorial) over de toegang en de inhoud van deze sites.

III. PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

ARTEA Het bedrijf is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens op de site worden uitgevoerd. Voor meer informatie over de aard van deze gegevens, evenals uw rechten en aanpak uit te oefenen, neem dan contact op ons privacybeleid.

ARTEA maakt gebruik van cookies op haar website om uw gebruikerservaring op onze site te verbeteren en voor te stellen een passend aanbod en meer gepersonaliseerd. Echter, de toestemming van de gebruiker dient vooraf en kan zich verzetten tegen de registratie van het verzameld met behulp van de volgende aanpak data.

IV. AANSPRAKELIJKHEID

De site is gekoppeld op enige wijze om partner sites en adverteerders, die kan het nodig zijn om reclame te maken, ze zijn onafhankelijke partijen. Partner sites en adverteerders zijn dus zelf verantwoordelijk voor de diensten die zij leveren en de naleving van de regels die gelden voor hun activiteiten. ARTEA is niet verantwoordelijk voor de activiteit van deze sites. Dienovereenkomstig, en in het geval de gebruiker wil om hun diensten te gebruiken, is er verantwoordelijk voor dat de verschillende verordeningen daadwerkelijk worden uitgevoerd door partner sites en adverteerders. Als de gebruiker op de hoogte van een site of een toegankelijke adverteerder van de site www.kombo.co/fr het verstrekken van informatie onjuist, aanvallend, ongepast, illegaal, racistisch of illegale karakter leek wordt, vragen wij hem om aan ons te melden onmiddellijk, zodat we de link naar deze site van derden kunt uitschakelen, door het sturen van een e-mail met de link naar de inhoud in kwestie en de reden achter.

V. WIJZIGINGEN IN GEGEVENS

ARTEA informeert internet gebruikers die de site die deze voorwaarden op elk moment kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden gepubliceerd online zijn en worden geacht zonder voorbehoud aanvaard door alle internet gebruikers de toegang tot de website nadat ze online verschijnen.

VI. GESCHILLEN

Deze verklaringen zijn opgesteld in overeenstemming met de Franse wet en in het bijzonder de bepalingen van de wet nr 2004-575 van 21 juni 2004 "voor het vertrouwen in de digitale economie" en de wet nr 78-17 van 6 januari 1978 "gegevensbescherming", zoals gewijzigd bij besluit nr 2004-801 van 6 augustus 2004 "betreffende de bescherming van personen in verband met verwerking van persoonsgegevens". De Franse rechtbanken territoriaal bevoegd om een ​​geschil met betrekking tot het gebruik van de site te vermaken, tenzij anders is bepaald door de verordening Brussel van 20 december 2000 betreffende de bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen.

De treinen in over Kombo

Busmaatschappijen | Treinmaatschappijen | Carpooling maatschappijen